Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 4 (1969 - 1970) 3

BØGER INDSENDT TIL REDAKTIONEN

Hjælpemidler

Introduktion til historie. Bibliografi over fagets hjælpemidler med en vejledning litteratursøgning. Red. af Bent Jørgensen, Karl Evald Kristensen, Erlai Kolding Nielsen, Michael Wolfe. Kbh., Akademisk Forlag, 1970. xxiii + 361 48 kr.

Dansk historisk bibliografi 1913-1942. Udg. af Den danske historiske Forening v<
Henry Bruun. IV. Personalhistorie, almindelig del og speciel del, A-J. Kbl:
Rosenkilde og Bagger, 1970. vi + 526 s. 50,65 kr.

Knud Larsen: Frederik Rostgaard og bøgerne. Danmarks Biblioteksskoles skrifter.
Kbh., G. E. G. Gad, 1970. 167 s. 111. 36 kr.

The New Danish Archives. Rigsarkivet 1970. 47 s. 111.

Munchen-Samlingen. Kong Christiern ll's dronning Elisabeth med fleres arkive
Ved Emilie Andersen. Udg. af Rigsarkivet. Vejledende Arkivregistraturer X\
Kbh., Rigsarkivet, 1969. 146 s.

Sjællandske retsbetjentarkiver indtil 1919. Præstø amt. Foreløbige arkivregistrature
udg. af Landsarkivet for Sjælland m.m. Kbh. 1970. viii + 274 s.

Royal Commission on Historical Manuscripts. Report of the Secretary to the Corr
missioners 1968-1969. London, Her Majesty's Stationery Office, 1969. 171 s.

National Maritime Museum. Catalogue of the Library. Vol. 11. Part 1-2. Biography
London, Her Majesty's Stationery Office, 1969. xiv, viii + 977 s. 7 £ 7 sh.

Danmarks kirker. Udg. af Nationalmuseet. København. Garnisons Kirke. Hefte 16-17
Kbh., G. E. C. Gad, 1969. S. 145-338. 29,90 kr.

Bjarne Stoklund: Bondegård og byggeskik før 1850. Dansk historisk Fællesforening
håndbøger. Kbh. 1969. 94 s. 111.

Novum glossarium Mediae Latinitatis ab anno DCCC usque ad annum MCG. Norma -
Nysus. Huic fasciculo conficiendo praefuit Franz Blatt. Hafniae, Ejnar Munks
gaard, MCMLXIX. Sp. 1369-1584.

Almindelig historie

Kai Aalbæk-Nielsen : Historie. Struktur og eksistens. Munksgaardserien. 30. Kbh.
Munksgaard, 1970. 163 s. 31,50 kr.

Robert F. Berkhofer, Jr. : A Behavioral Approach to Historical Analysis. London,
Collier-Macmillan, 1969. xii + 339 s. 75 sh.

Helge Klint: Militærhistorie. Dansk historisk Fællesforenings håndbøger. Kbh. 1970
109 s.

Marie-Louise Bachman: Studier i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens historia. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. Historiska serien. 14. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1969. 304 s. 11l 30,00 sv. kr.

Hundre års historisk forskning. Utvalgte artikler fra Historisk Tidsskrift. Oslo, Unl
versitetsforlaget, 1970. 445 s. 22,00 no. kr.

Richard Hofstadter: The Progressive Historians. Turner, Beard, Parrington. London,
Jonathan Cape, 1969. xviii + 498 + xiii s. 84 sh.

Side 2

W. R.Jacobs (Ed.): The Historical World of Frederick Jackson Turner with Selections
from his Correspondence. New Haven and London, Yale U. P., 1968. xxii +
289 s. 111. 90 sh.

Paul G. Ørberg og Ejnar Jakobsen : En by ved havet. Sæby købstads historie. 1.-2.
del. Sæby kommune 1970. 224 + 158 s. 111.

Edward Gillett: A History of Grimsby. University of Hull Publications. Oxford U. P.
1970. x + 328 s. 111. 70 sh.

Henrik Bertelsen: Ruslands og Sovjetunionens historie fra de ældste tider til vore
dage. Kbh., Dansk Videnskabs Forlag, 1969. 251 s. Kort. 111. 37,70 kr.

Brian Harrison: Sydøstasiens historie. Dansk udg. ved Niels Steensgaard. Haases
facetbøger 1969. 301 s. 111. og kort.

Marcus Cunliffe: American Presidents and the Presidency. London, Eyre & Spottiswoode,
1969. 343 s. 75 sh.

Åke Holmbåck på 80-årsdagen den 16. april 1969. Skrifter utg. av Institutet for råttshistorisk
forskning. Serien 11. Råttshistoriska studier. 3. bd. Stockholm, A.-B.
Nordiska Bokhandeln, 1969. 312 s. 1 pi. 35,00 sv. kr.

Oldtid og middelalder

Tom Jones (Ed.): The Sumerian Problem. Major Issues in History. New York, London,
John Wiley & Sons, 1969. xiv + 142 s. 66 sh. Paper 27 sh.

Luc. H. Grollenberg: Ad Bibelens veje. Kort. Billeder. Tekst. På dansk ved Tage
Bulow-Hansen. Kbh., Gyldendal, 1970. 190 s. 111.

P. J. Rus: Sukås. I. The North-East Sanctuary and the First Settling of Greeks in Syria and Palestine. Publications of the Carlsberg Expedition to Phoenicia 1. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Hist.-filos. skrifter. 5, 1. Kommissionær: Munksgaard. Kbh. 1970. 180 s. 111. 6 bilag. 100,00 kr.

Hama. Fouilles et recherches de la fondation Carlsberg 1931-1938. Les petits objets médiévaux sauf les verreries et poteries. Par Gunhild Plough, E. Hammershaimb, Evelyn Oldenburg, R. Thomsen, F. Løkkegaard avec une preface de P. J. Riis. Nationalmuseets skrifter. Større beretninger VII. Kbh. 1969. 182 s. 111. 140,65 kr.

Records of the Historian. Chapters from the Shih chi of Ssu-ma Ch'ien translated by
Burton Watson. New York and London, Columbia U. P., 1969. viii -f- 356 s. 40 sh.

Carl Schneider: Kulturgeschichte des Hellenismus. Zweiter Band. Miinchen,
C. H. Beck, 1969. viii + 1180 s. 98,00 DM.

Peter Gelling and Hilda Ellis Davidson: The Chariot of the Sun. London, J. M. Dent
& Sons, 1969. x + 200 s. 55 sh.

P. V. Glob: Helleristninger i Danmark. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter. Bd. VII.
1969. 333 s. 111. 185,00 kr.

Conrad Engelhardt: Thorsbjerg mosefund. Med forord af Mogens Ørsnes. Sønderjyske
og fynske mosefund. Bd. I. Lyngby, Forlaget ZAC, 1969. xxxvi + 92 s. 18 pi.
110,00 kr.

Jens Erik Skydsgaard: Pompeii. En romersk provinsby. Kbh., G. E. C. Gad, 1970.
192 s. 111. 24 pi. 2 grundplaner i bilag. 49,00 kr.

Matthias Gelzer: Cicero. Ein biographischer Versuch. Wiesbaden, Franz Steiner
Verlag, 1969. x + 426 s. 111. Kort. 32,00 DM.

Santo Mazzarino : Den antikke verdens undergang. Oversat af Torben Damsholt.
Kbh., Munksgaard, 1970. 227 s.

J. N. L. Myres: Anglo-Saxon Pottery and the Settlement of England. Oxford, Clarendon
Press, 1969. xiv + 259 s. 111. 8 pi. £ 5.0.0.

Preparatory to Anglo-Saxon England. Being the collected papers of Frank Merry
Stenton. Ed. by Doris Mary Stenton. Oxford, Clarendon Press, 1970. xiv f-425
£ 5.0.0.

E. A. Thompson: The Goths in Spain. Oxford U. P. 1969. xiv + 358 s. 70 sh.

Dietrich Claude: Die byzantinische Stadt im 6. Jahrhundert. Byzantinisches Arch
Heft 13. Miinchen, C. H. Beck, 1969. xxi + 257 s. Kort. 35,00 DM.

Bernhard Lohse: Askese und Monchtum in der Antike und in der alten Kirc.
Religion und Kultur der alten Mittelmeerwelt in Parallelforschungen. Bd.
Miinchen, R. Oldenbourg, 1969. 236 s. 36,00 DM.

F. M. Stenton: The Free Peasantry of the Northern Danelaw. Oxford, Clarend
Press, 1969. 192 s. 40 sh.

David C. Douglas: The Norman Achievement, 1050-1100. London, Eyre & Spoti
woode, 1969. xvi + 271 s. 111. Kort. 60 sh.

JonJohannesson: Islands historie i mellomalderen. Fristatstida. Oversatt av Hallva
Magerøy. Oslo, Universitetsforlaget, 1969. xvi + 332 s. 111. 48,00 no. kr.

Marcia L. Colish: The Mirror of Language. A Study in the Medieval theory
knowledge. New Haven and London, Yale U. P., 1968. xxiv + 404 s. 90 sh.

Heresies of the High Middle Ages. Selected sources translated and annotated
Walter L. Wakefield and Austin P. Evans. New York and London, Columl
U. P., 1969. xiv -f- 865 s. 10 £ 2 sh.

Vegard Skånland: Det eldste norske provinsialstatutt. Oslo, Universitetsforlag
1969. 207 s.

Peter Munz: Frederick Barbarossa. A study in Medieval politics. London, Eyre
Spottiswoode, 1969. xxii + 422 s. 111. Kort. 90 sh.

John T. Appleby: The Troubled Reign of King Stephen. London, G. Bell & Soi
1969. x+ 218 s. 42 sh.

J. Z. Titow: English Rural Society, 1200-1350. London, Allen & Unwin, 1969. 208
40 sh. Paper 22 sh.

B.Wilkinson: The Later Middle Ages in England, 1216-1485. London, Longmai
1969. xiv+ 419 s. 45 sh.

N. Denholm-Young : The Country Gentry in the Fourteenth Century with Speci
Reference to the Heraldic Rolls of Arms. Oxford U. P. 1969. xii + 175 s. 40 s

Preussisches Urkundenbuch. Fiinfter Band. 1. Lieferung (1352-1356). Hrsg. im Ai
trage der Historischen Kommission fur ost- und westpreussische Landesforschui
von Dr. Klaus Conrad. Marburg, N. G. Elwert Verlag, 1969. v+ 281 s. 90,00 DJ

Diplomatarium Danicum. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. 3. rk. 6. b
1361-1363. Ved C. A. Christensen og Herluf Nielsen. De tyske tekster v<
Peter Jørgensen. Kbh., Munksgaard, 1969. xviii + 468 s. 45,00 kr.

Danmarks Riges Breve. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under ledel af Franz Blatt. 3. rk. 6. bd. 1361-1363. Udarbejdet af C. A. Christense K. Friis Johansen og Herluf Nielsen. De tyske tekster af Ernst Dittmer. Kbr Munksgaard, 1969. x + 362 s. 22,50 kr.

Karl H. Schwebel: Der Stralsunder Friede (1370) im Spiegel der historischc
Literatur. Eine Übersicht. Jahrbuch der Wittheit zu Bremen. Band XIV. Breme:
Verlag Friedrich Rover, 1970. 232 s.

George Holmes: The Florentine Enlightenment, 1400-50. London, Weidenfeld
Nicolson, 1969. xx + 274 s. 111. 55 sh.

Nicolai Rubinstein: Florentine Studies. Politics and society in Renaissance Florene
London, Fabcr & Fabcr, 1968. 546 s. 111. og kort. 5 gns.

Beata Losman: Norden och reformkonsilierna 1408-1449. Studia Historica Goth<
burgensia XL Scandinavian University Books. Akademiforlaget 1970. vi + 301
39,90 sv. kr.

Die Staatsschriften des Deutschen Ordens in Preussen im 15. Jahrhundert. I. D: Traktate vor dem Konstanzer Konzil 1414—1418 iiber das Recht des Deutsche Ordens am Lande Preussen. Bearbeitet von Erich Weise. VerofTentlichungen d« Niedersåchsischen Archiwerwaltung. Heft 27. Gottingen, Vandenhoeck i Ruprecht, 1970. 449 s.

Side 4

16. -18. århundrede

J. H. Shennan: Government and Society in France, 1461-1661. Historical Problems.
Studies and Documents. London, Allen & Unwin, 1969. 160 s. 35 sh.

B. P.Wolffe: The Crown Lands, 1461-1536. An Aspect of Yorkist and Early Tudor
Government. London, Allen & Unwin, 1970. 216 s. 40 sh.

R. B. Outhwaite: Inflation in Tudor and Early Stuart England. London, Macmillan,
1969. 60s. ssh.

Eric Kerridge: Agrarian Problems in the Sixteenth Century and After. London,
Allen & Unwin, 1969. 216 s. 35 sh. Paper 22 sh.

Francesco Guicciardini : The History of Italy. Translated, edited, with notes and
introduction by Sidney Alexander. New York, The Macmillan Company,
London, Collier-Macmillan, 1969. xxx + 457 s. 111. 75 sh.

C. R. Boxer: The Portuguese Seaborne Empire. The History of Human Society.
London, Hutchinson, 1969. xxvi + 426 s. 111. Kort. 55 sh.

Vitorino Magalhaes-Godinho : L'économie de l'empire portugais aux XVe et XVle
siécles. Paris, S.E.V.P.E.N., 1969. 857 s. 111. Kortbilag. 135 F.

Marcel Merle : L'anticolonialisme européen, de las Casas å Karl Marx. Paris, Armand
Colin, Collection U, 1969. 397 s.

Handlingar till Nordens historia 1515-1523. I. 1515 - juni 1518. Utg. av Kungl. samfundet for utgifvande af håndskrifter rorande Skandinaviens historia genom Lars Sjodin. Historiska handlingar del 39. Stockholm 1967-1969. xvi + 852 s. 4 pi. 90,00 sv. kr.

Lars Linge: Grånshandeln i svensk politik under aldre Vasatid. Bibliotheca Historica
Lundensis XXIII. Lund, Gleerup, 1969. 450 s. 1 kortbilag. 43,00 sv. kr.

Klaus-Peter Reumann: Die Grund- und Gerichtsherrschaft des Schleswiger Domkapitels
von 1542 bis 1658. Flensburg, Christian Wolff Verlag, 1969. 205 s. I kortbilag.

George Vernadsky: The Tsardom of Moscow, 1547-1682. A History of Russia.
Vol. V:l- New Haven and London, Yale U. P., 1969. xviii + 873 s. Kort. 180 sh.

Tudor Royal Proclamations. Vols. II and 111. The Later Tudors (1553-1603). Ed. by
Paul L. Hughes and James F. Larkin, C.S.V. New Haven and London, Yale
U. P., 1969. xxiii + 548 og xiii + 439 s. 18 £.

Claire Cross : The Royal Supremacy in the Elizabethan Church. Historical Problems.
Studies and Documents. London, Allen & Unwin, 1969. 239 s. 40 sh.

Maurice Ashley: The Golden Century. Europe 1598-1715. London, Weidenfeld &
Nicolson, 1969. xiv + 256 s. 111. 63 sh.

William M. Lamont: Godly Rule. Politics and religion, 1603-1660. London, Macmillan,
1969. 200 s. 35 sh. Paper 16 sh.

Revisions in Mercantilism. Ed. by D. C. Coleman. Debates in Economic History.
London, Methuen, 1969. x + 213 s. 30 sh. Paper 15 sh.

The Growth of English Overseas Trade in the 17th and 18th Centuries. Ed. by W. E.
Minchinton. Debates in Economic History. London, Methuen, 1969. x + 196 s.
32 sh. Paper 16 sh.

Alan Everitt: Change in the Provinces. The Seventeenth Century. Department of
English Local History. Occasional papers. Second series. Number 1. Leicester
U. P. 1969. 56 s. 15 sh.

Perez Zagorin : The Court and the Country. The beginning of the English revolution.
London, Routledge and Kegan Paul, 1969. xiv + 366 s. 60 sh.

Dagligliv i Danmark i det syttende og attende århundrede. Red. Axel Steensberg.
1620-1720. Kbh., Nyt nordisk Forlag. Arnold Busck, 1969. 762 s. 111. 139,95 kr.
Indb. 164,25 og 185,65 kr.

Skattematrikkelen 1647. 11. Akershus fylke. Red. av Rolf Fladby og Hans Try.
Norsk lokalhistorisk institutt. Oslo, Universitetsforlaget, 1969. 277 s. 48,00 no. kr.

Carl X Gustaf infor polska kriget. Kungamakt och statsfinanser 1655. Red. Arne Stai
Carl X Gustaf-Studier. Bd. 4. Stockholm, Militårhistoriska forlaget, 1969. viii
184 s. 42.50 sv. kr. Indb. 49.50 sv. kr.

Oskar Mendelsohn: Jødernes historie i Norge gjennom 300 år. Bind I. Oslo, Univ«
sitetsforlaget, 1969. 698 s. 111. 68,00 no. kr.

Pierre Goubert: L'Ancien Regime. Tome 1: La Société. Collection U. Paris, Arma
Colin, 1969. 271 s.

Ragnhild Hatton: Europe in the Age of Louis XIV. Library of European Civilizatic
London, Thames and Hudson, 1969. 263 s. 111. 35 sh.

John Carswell: The Descent on England. A study of the English revolution of 16
and its European background. London, Cresset Press, 1969. xiii + 259 s. 111. Ko
50 sh.

Britain After the Glorious Revolution. Ed. by Geoffrey Holmes. London, Macmilk
1969. x + 245 s. 50 sh. Paper 20 sh.

Henry Kamen: The War of Succession in Spain, 1700-1715. London, Weidenfeld
Nicolson, 1969. xii + 436 s. 84 sh.

Stig Dreijer : Åland under stora nordiska kriget. En studie rorande forhållandena
Åland 1700-1721. Skrifter utg. av Ålands kulturstiftelse. V. Mariehamn 19'
213 s. 111.

Friedrich-Wilhelm Henning: Dienste und Abgaben der Bauern im 18. Jahrhunde
Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte XXI. Stuttgart, Fischer Verh
1969. vii + 183 s. 111. 54,00 DM.

Jacques Payen: Capital et machine å vapeur au XVIII? siécle. Les fréres Périer
l'introduction en France de la machine å vapeur de Watt. Paris, La Haye, Mout
& Co., 1969. 324 s. 111. 49 F.

Population in Industrialization. Ed. by Michael Drake. Debates in Economic Histoi
London, Methuen, 1969. x + 200 s. 30 sh. Paperback 15 sh.

Agrarian Change and Economic Development. The Historical Problems. Ed.
E.L.Jones and S.J. Woolf. London, Methuen, 1969. xi + 172 s. 40 sh.

John Bernstrom och Bengt Rapp: Nordiska ledamoter av Accademia degli Area
i Rom 1743-1824. Historiskt arkiv 15. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvit
Akademien. Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1969. 31 s. 111. 15,00 sv. kr.

P. J. Marshall: Problems of Empire. Britain and India 1757-1813. Historical Problen
Studies and Documents. London, Allen and Unwin, 1968. 239 s. 35 sh.

Hans-Joachim Schoeps: Preussen und Deutschland. Wandlungen seit 1763. Zwe:
verånderte Aufl. Berlin, Haude & Spenersche Verlagsbuchhandlung, 1970. 306
24,00 DM.

Ingwer Ernst Momsen: Die Bevolkerung der Stadt Husum von 1769 bis 1860. Versu
einer historischen Sozialgeographie. Schriften des Geographischen Instituts d
Universitåt Kiel. Bd. 31. Kiel 1969. 420 s. 111. 24,00 DM.

19.-20. århundrede

Franklin L. Ford: Europe 1780-1830. A General History of Europe. Ed. by Den
Hay. London, Longmans, 1970. xviii + 423 s. 45 sh.

Keith Hitchins: The Rumanian National Movement in Transylvania, 1780-184
Cambridge, Mass., Harvard U. P., 1969. xvi + 316 s. $ 8,50.

Betaenkninger fra Christian VIIPs tid om styrelsen af det danske monarki. Udg. v
Niels Petersen af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historic Kobenha
1969. lx + 398 s. 30,00 kr. Indb. 36,00 kr.

Georg Norregard: Danmark mellem ost og vest 1824-39. Kbh., Gyldendal, 196
309 s. 75,00 kr.

Side 6

G. Japsen : De nordslesvigske sparekassers historie. Skrifter udg. af Historisk Samfund
for Sønderjylland. Nr. 41. 1970. I kommission hos Danske Boghandleres Kommissionsanstalt.
346 s. 111.

Edvard Bull: Sozialgeschichte der norwegischen Demokratie. Industrielle Welt.
Bd. 10. Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1969. 87 s. 10,80 DM.

René Rémond: La vie politique en France depuis 1789. T. 2: 1848-1879. Collection U.
Paris, Armand Colin, 1969. 379 s. 28 F.

Britain Pre-Eminent. Studies of British World Influence in the Nineteenth Century.
Ed. by C. J. Bartlett. London, Macmillan, 1969. vi + 200 s. 40 sh. Paper 16 sh.

John W. Cell: British Colonial Administration in the Mid-Nineteenth Century.
The policy-making process. New Haven and London, Yale U. P., 1970. xviii -f
344 s. 90 sh.

James L. Sturgis: John Bright and the Empire. London, The Athlone Press, 1969.
x + 206 s. 50 sh.

Grace Fox: Britain and Japan, 1858-1883. Oxford U. P. 1969. xviii + 627 s. 111.
5 £ 10 sh.

Elizabeth Isichei: Victorian Quakers. Oxford U. P. 1970. xxvi + 326 s. 63 sh.

Peter Schuster: Henry Wickham Steed und die Habsburgermonarchie. Veroff. der
Kommission fur neuere Geschichte Osterreichs. Wien-Koln-Graz, Verlag Hermann
Bohlaus Nachf., 1970. 208 s. 34,00 DM.

Kenneth Attwood: Fontane und das Preussentum. Berlin, Haude & Spenersche
Verlagsbuchhandlung, 1970. 424 s. 48,00 DM.

Statsrådets forhandlinger 1863-1864. IX. 19. januar 1863-8. juli 1864. Udg. af Rigsarkivet
ved Harald Jørgensen. I kommission hos Munksgaards Forlag. Kbh.
1970. 468 s.

Flensborg Avis. 1869 1. oktober 1969. Sydslesvigske år og dage. Red af Poul Kurstein.
Flensborg, Flensborg Avis, 1969. 480 s. Hl. 38,00 kr.

Helmut P.Dahl: Liibeck im Bundesrat 1871-1914. Moglichkeiten und Grenzen einzelstaatlicher Politik im Deutschen Reich. Veroff. zur Geschichte der Hansestadt Liibeck. Hrsg. vom Archiv der Hansestadt. Bd. 23. Liibeck, Verlag Max Schmidt-Romhild, 1969. 168 s.

Sverker Oredsson: Jårnvågerna och det allmånna. Svensk jårnvågspolitik fram till
1890. Bibliotheca Historica Lundensis XXIV. Lund, Gleerup, 1969. 336 s.
1 kortbilag.

Entscheidung 1870. Der deutsch-franzosische Krieg. Hrsg. vom Militårgeschichtlichen
Forschungsamt durch Wolfgang v. Groote und Ursula v. Gersdorff. Stuttgart,
Deutsche Verlags-Anstalt, 1970. 403 s. 111. 24,00 DM.

Ib Damgaard Petersen: Et internationalt systems sammenbrud. Forholdet mellem
magterne 1870-1940. Kbh., Munksgaard, 1969. 347 s. 72,00 kr.

Kenneth B. Pyle: The New Generation in Meiji Japan. Problems of Cultural Identity,
1885-1895. Stanford U. P. 1969. xii + 240 s. $ 7,95.

Nic. Hurup: Ukuelig optimist. En journalists erindringer fra 1880'erne til 1960'erne.
Samlet af Grete Hækkerup og red. af Frede Pries Nielsen. Kbh., Fremad, 1970.
166 s. 29,75 kr. Indb. 42,50 kr.

Arthur S. Link and William M. Leary, jr. (Ed.): The Diplomacy of World Power.
The United States, 1889-1920. London, Edward Arnold, 1970. viii + 181 s.
30 sh. Paper 15 sh.

Robert O. Collins: King Leopold, England, and the Upper Nile, 1899-1909. New
Haven and London, Yale U. P., 1968. xviii + 346 s. 79 sh.

Stephen E. Kots: John Morley at the India Office, 1905-1910. New Haven and
London, Yale U. P., 1969. x + 231 s. 76 sh.

Feroz Ahmad: The Young Turks. The Committee of Union and Progress in Turkish
Politics 1908-1914. Oxford U. P. 1969. xiv + 205 s. 50 sh.

Gerd Callesen: Die Schleswig-Frage in den Beziehungen zwischen danischer ur deutscher Sozialdemokratie von 1912 bis 1924. Ein Beitrag zum sozialdemokr tischen Internationalismus. Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinscha fur Nordschleswig. Heft 21. Apenrade, Selbstverlag, 1970. 200 s. 19,80 DM.

L. C. F. Turner: Origins of the First World War. London, Edward Arnold, 197
viii + 120 s. Kort. 24 sh. Paper 12 sh.

Jukka Nevakivi: Britain, France and the Arab Middle East, 1914-20. University
London Historical Studies. London, The Athlone Press, 1969. xiii + 284 s. Koi
63 sh.

D. F. Fleming: The Origins and Legacies of World War I. London, Allen & Unwi
1969. 352 s. 50 sh.

Eberhard v. Vietsch: Bethmann Hollweg. Staatsmann zwischen Macht und Ethc
Boppard am Rhein, Harald Boldt Verlag, 1969. 348 s. 111.

I. J. I. Bergholt: Pligtens vej. En sønderjyde under 1. verdenskrig. Udg. af Histori
Samfund for Sønderjylland. 1969. 184 s. 111.

Ursula von Gersdorff: Frauen im Kriegsdienst 1914-1945. Beitråge zur Militå
und Kriegsgeschichte XI. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1969. 572 s. I
38,00 DM.

P. F. de Villemarest: La marche au pouvoir en U.R.S.S. De Lénine å Brejnev, 191
1969. Les grandes etudes contemporaines. Paris, Fayard, 1969. 465 s. 32 F.

Walter Pietsch : Revolution and Staat. Institutionen als Tråger der Macht in Sowj< russiand 1917-1922. Abhandlungen des Bundesinstituts fur ostwissenschaftlic und internationale Studien. Band XX. Koln, Verlag Wissenschaft und Politi 1969. 173 s. 28,00 DM.

Piotr S. Wandycz: Soviet-Polish Relations, 1917-21. Russian Research Center Studii
59. Cambridge, Mass., Harvard U. P., 1969. xiv + 403 s. 4 kort. $ 10,00.

Pekka Kale vi Håmålainen: Nationalitetskampen och språkstriden i Finland 191
1939. Helsingfors, Holger Schildts Forlag, 1969. 274 s.

Richard M. Watt : The Kings Depart. The tragedy of Germany: Versailles and t
German revolution. London, Weidenfeld & Nicolson, 1969. 604 s. 50 sh.

Bayern im Umbruch. Die Revolution von 1918, ihre Voraussetzungen, ihr Verla
und ihre Folgen. Hrsg. von Karl Bosl u.a. Miinchen, R. Oldenbourg Verle
1969. viii + 603 s. 58,00 DM.

Georges Castellan: L'Allemagne de Weimar, 1918-1933. Paris. Armand Colin, 196
Collection U. 443 s. 39 F.

W. N. Medlicott: British Foreign Policy Since Versailles, 1919-63. London, Methut
1968. xxi + 362 s. 45 sh. Paper 22 sh.

Richard D. Challenger (Ed.): From Isolation to Containment, 1921-52. Thi
decades of American foreign policy from Harding to Truman. London, Edwa
Arnold, 1970. viii + 184 s. 30 sh. Paper 15 sh.

Akten der Reichskanzlei. Weimarer Republik. Hrsg. fiir die Historische Kommissi bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften von Karl Dietrich Erdma> fur das Bundesarchiv von Wolfgang Mommsen unter Mitwirkung von Walt Vogel. Das Kabinett Cuno 22. November 1922 bis 12. August 1923. Bearbei von Karl-Heinz Harbeck. Boppard am Rhein, Harald Boldt Verlag, 19( lvi + 799 s.

Helle Askgaard: Den sønderjyske industris udvikling fra 1929 til 1970. Kulti
geografiske skrifter. Bd. 8. Kbh., C. A. Reitzels Forlag, 1970. 255 + 20 s. ]
4 pi. Kortbilag.

Sven Tågil : Deutschland und die deutsche Minderheit in Nordschleswig. Eine Stu<
zur deutschen Grenzpolitik 1933-1939. Lund Studies in International History
Scandinavian University Books. Svenska bokforlaget 1970. viii -f- 206 s.

Peter Diehl-Thiele : Partei und Staat im Dritten Reich. Untersuchungen zum V
håltnis von NSDAP und allgemeiner innerer Staatsverwaltung 1933—19'

Side 8

Munchener Studien zur Politik. Bd. 9. Miinchcn, Vcrlag C. H. Beck, 1969.
xvi + 269 s. 38,00 DM.

Peter Huttenberger : Die Gauleiter. Studie zum Wandel des Machtgefiiges in der
NSDAP. Schriftenreihe der Vierteljahrshefte fur Zeitgeschichte. Nr. 19. Stuttgart,
Deutsche Verlags-Anstalt, 1969. 239 s. 9,80 DM.

Charles B. MacDonald : The Mighty Endeavor. American armed forces in the
European theater in World War 11. New York, Oxford U. P., 1969. xii + 564 s.
111. Kort. £ 5.0.0.

Filmen De fem Ar. Skoleudgaven. Billed- og lydside. En kildekritisk gennemgang.
Ved Niels Skyum-Nielsen, Hans-Christian Eisen og Kaare Rubner Jørgensen.
Nationalmuseet 1970. I kommission hos Gyldendal. 190 s. 111. 15,00 kr.

Rudiger Eckert: Die politische Struktur der dånischen Widerstandsbewegung im Weltkrieg. Eine Untersuchung iiber die Bedeutung der illegalen Presse und einiger repråsentativer Vertreter der Widerstandsgruppen. Dissertationsdruck Liidke Hamburg 1969. viii + 345 s.

Anders Bjørnvad: De fandt en vej. Den allierede overflyvning af Danmark under besættelsen og hjælpen til nedstyrtede britiske og amerikanske flyvere. Odense University Studies in History and Social Sciences. Vol. 1. Odense U. P. 1970. 205 s. 111.

Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. Udg. af Frihedskampens Veteraner med
støtte af Statsministeriet og Frihedsfondet. Red. af Ib Damgaard Petersen. Kbh.,
Gyldendal, 1970. 462 s.

Erik Lund: Fire millioner frie ord. Det illegale nyhedsbureau »Information« august
1943-maj 1945. Institut for Presseforskning og Samtidshistorie 1970. 368 s. 1 kort.
45,00 kr.

Christian Tortzen: Gilleleje oktober 1943 - under jødernes flugt for nazismen. Kbh.,
Fremad, 1970. 270 s. 111. 29,75 kr. Indb. 42,50 kr.

Rolf Kluge: Norge og den 2. verdenskrig. Studier i norsk samtidshistorie. Oslo,
Universitetsforlaget, 1970. 98 s. 12,00 no. kr.

Der Krieg in Finnland, Norwegen und Danemark vom 1. Januar-31. Mårz 1944. Zusammengestellt und erlåutert von Andreas Hillgruber. Nachtrag zu Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht (Wehrmachtfuhrungsstab). Frankfurt a. M., Bernard & Graefe Verlag, 1969. 88 s. 14,80 DM.

Jakob Apalset: Heimsending av norske fangar frå Tyskland 1945. Pianar og forhandlingar
1944 15. Utg. av Sosialdepartementet. I kommisjon hos Universitetsforlaget.
Oslo 1970. 42 s. 10,00 no. kr.

Etterkrigstid. Spredte emner om vår tids historie. Oslo, Universitetsforlaget, 1970.
170 s. 32,65 no. kr.

Kurt Jurgensen: Die Griindung des Landes Schleswig-Holstein nach dem Zweiten
Weltkrieg. Neumunster, Karl Wachholtz Verlag, 1969. 84 s. 111. Oversigtsbilag.
16,80 DM.

Peter Sørensen: Østrigs genoprettelse efter 2. verdenskrig. Et politisk skakspil. Udg.
af Studenterrådet ved Århus Universitet. 220 dupl. sider. Århus 1968 [1969].

Stéphane Bernard: The Franco-Moroccan Conflict, 1943-1956. New Haven and
London, Yale U. P., 1968. xxxvi + 680 s. 157 sh.

U.S.A. - almagt og afmagt. Red. af Ivan Salto. Danmarks Radios grundbøger. Kbh.,
Fremad, 1969. 250 s. 111. og kort. 16,75 kr.

Arnulf Baring: Aussenpolitik in Adenauers Kanzlerdemokratie. Schriften des Forschungsinstitut
der Deutachen Gesellschaft fur Auswårtige Politik e. V. Band 28.
Munchen, R. Oldenbourg Verlag, 1969. viii + 492 s. 28,00 DM.

A. Schelochowzew: Chinesische Kulturrevolution aus der Nåhe. Augenzeugenbericht
eines sowjetischen Beobachters. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt, 1969. 321 s.
24,00 DM.