Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 4 (1969 - 1970) 3

Leo Strauss: On Tyranny. Revised and enlarged. Ithaca, N. Y., Cornell University Press, 1968. xii + 228 s. 19 sh.

Otto Mørkholm

Denne »paperback«-udgave af en bog, som først udkom i 1963, indeholder et i og for sig sympatisk forsøg på at inddrage en oldtidsforfatter i den moderne politiske diskussion af diktaturet og dets væsen. Xenophons lille dialog »Hieron« oversættes og kommenteres af Leo Strauss (s. 1-142); endvidere aftrykkes et diskussionsindlæg af Alexandre Kojeve (baseret på Hegels politiske teorier) og Strauss' svar på dennes og andres kritik (s. 142-226).

Selv om man altid er tilbøjelig til at kippe med flaget for de forskere fra andre discipliner, som er villige til en seriøs konfrontation med antikkens teorier, må man beklage, at S. ikke har fundet et værk, som i højere grad var umagen værd. Trods alle påstande om det modsatte er Xenophon ikke så betydelig og relevant en politisk tænker, som S. gerne vil gøre ham til. Den foretagne sammenligning med Machiavelli kan han slet ikke leve op til. Hans værk er snarere tidstypisk og derfor velegnet for den historiske interpretation, som S. afviser med foragt.