Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 4 (1969 - 1970) 3

H. H-t

Ovenstående, polemiske blandingsgods har jo ingen relation til R.s, af
mig som lidet sandsynlig ansete påstand om, at der har foreligget et af
O. L. fuldt udarbejdet trykmanuskript til »Diplomatisk Rejse«.