Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 3 (1968 - 1969) 1-2

Jean Amsler: Hitler. En dokumentarisk billed-biografi. Oversat til dansk efter Jean Amsler: Hitler. Ed. du Seuil, 1960, af Gerd Thorkild Hansen. Uglebøger 154. København, Gyldendal, 1966. 214 s. Ill. 19,75 kr.

Ib Damgaard Petersen

Side 353

Denne uglebog, beregnet til massekonsum, af en fransk gymnasielærer med skoleembedseksamen i tysk, der har kastet sig over den utvivlsomt økonomisk givende populærhistoriske genre, bærer alle tegn på den pseudovidenskabelige dårlige populære fremstilling. Her mangler intet. Dvælen ved dramatiske begivenheder,der genfortælles i dialog, pikant søgen efter seksuelle eller fysiske abnormiteter, en forvirret sammenblanding af dårlige og gode kilder til forskelligefaser af Hitlers liv, dilettantisk forsøg på at give et rids af storpolitikken, forsøg på egne konstruktioner og vurderinger, der antydes som nye landvindingeri Hitler-studiet. Kaj Birket Smith og de skandinaviske bersærker må holde for ved forklaringen af baggrunden for nazismens opståen. Max Weber gøres til Hitlers åndelige fader. Kupforsøget i 1923 antages at være sket i hemmelig forståelsemed Rigsværnet og sammenlignes med kupforsøget i Algeriet 1960. Stilen hører til på samme niveau. Det hedder om Hindenburg efter Rohmudrensningen:»Samme dag sender Hindenburg ham sine lykønskninger. Hans åndsevner har allerede nået sit valhal«. Uden at have det franske forlæg for øje er det vanskelig at dømme om oversættelsen, men når der s. 36 står, at Hitlers militærpapirer er offentliggjort i Jetzingers bibliografi er det næppe Jean Amsler, der har forvekslet Jetzingers dokumenterede biografi med en ikke nærmere angivet bibliografi. Det er ikke uden betydning, hvilken type populærvidenskabeligeværker et marked beherskes af. Vi mangler endnu en kort handy

Side 354

Hitlerbiografi, der koncentrerer sig om manden frem for begivenhederne. Det
er imidlertid uforståeligt at et godt gammelt forlag kan udsende denne bog
med god samvittighed. T tv t>