Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 2 (1966 - 1967) 2-3

DANSK HISTORISK BIBLIOGRAFI 1967

I samarbejde med Det kgl. Bibliotek agter Den danske historiske Forening og Dansk historisk Fællesforening at genoptage udarbejdelse og udsendelse af årsbibliografier vedrørende Danmarks historie, svarende til de af Den danske historiske Forening tidligere udsendte „Fortegnelser over historisk Litteratur vedr. Danmarks Historie", hvoraf den sidste omfatter året 1940. De nye årsbibliografier, som redigeres af bibliotekar ved Det kgl. Bibliotek, cand. mag. Mis-Henning Jeppesen, vil fremtræde som selvstændige publikationer, hvoraf den første vil omfatte den i 1967 udsendte litteratur. Subskriptionsindbydelse vil fremkomme i nærværende

Af hensyn til arbejdets rettidige afslutning er det hensigten at begrænse den systematiske registrering af tidsskriftlitteraturen til et fyldigt udvalg af vigtigere periodica, som vil blive fortegnet i bibliografien. Også væsentligere bidrag til Danmarks historie, som offentliggøres uden for denne kreds, vil dog blive medtaget, når redaktionen bliver opmærksom på dem. Af denne grund anmoder de to foreninger alle, som offentliggør afhandlinger eller artikler vedrørende dansk historie i udenlandske tidsskrifter og bøger, om at indsende særtryk heraf til redaktionen, adr. Det kgl. Bibliotek, Christians Brygge 8, København K. Efter endt registrering vil sådanne særtryk tilgå Det kgl. Biblioteks samling.