Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 1 (1963 - 1966) 3

Historisk Tidsskrift udgives med 2 hæfter årlig. Den danske historiske Forenings medlemmer og faste abonnenter betaler årlig 18 kroner. Anmeldelse om medlemskab modtages af foreningens formand, professor dr. phil. Astrid Friis (Kr. Zahrtmanns Plads 83, Kbh. F) eller dens kasserer, aman., mag. art. Svend Ellehøj (Det historiske Institut, Bispetorvet 3, Kbh. K), Abonnement på Historisk Tidsskrift kan tegnes hos forlaget (Rosenkilde og Bagger, Kronprinsensgade 3, Kbh. K) og hos alle boghandlere. Meddelelse om bopælsforandring og klager over tidsskriftets forsendelse bedes for medlemmer sendt til kassereren, for abonnenter til forlaget.

Bidrag til optagelse i Historisk Tidsskrift bedes sendt til professor, dr. phil. Astrid Friis (Kr. Zahrtmanns Plads 83, Kbh. F), bøger til anmeldelse bedes sendt til redaktionen (Det historiske Institut, Bispetorvet 3, Kbh. K).

Et antal serier af Historisk Tidsskrift fra 6. række, bd. 2 til 11. række, bd. 5 (ialt 34 bind) kan af foreningens medlemmer erhverves til en samlet pris af 300 kr. pr. serie ved henvendelse til foreningens ekspedition: Det historiske Institut, Bispetorvet 3K3K Kbh. K, der også yder medlemmerne 33 °/o rabat for ældre enkeltserier eller -bind.

I alle rækker findes talrige enkelthæfter i overskydende eksemplarer,
der gennem foreningens ekspedition kan erhverves til en pris af 2-3 kr.
pr. enkelthæfte, 3-5 kr, pr. dobbelthæfte.

Foreningen genkøber gerne 10. række, bd. 1, 11. række bd. 1, 5 og 6
til fuld bogladepris. - Særpris 10 kr. pr. hæfte tilbydes for 10. række,
bd. 1, hæfte 1 og 5, 11. række, bd. 1, hæfte 1 og 5 samt bd. 5, hæfte 1-2.