Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 3 (1950 - 1952) 1

Historisk Tidsskrift udgives med 2 hefter irlig. Den danske historiske Forenings medlemmer betaler arlig 8 kroner. Anmeldelser om indtrsedelse modtages hos foreningens formand, professor, dr. phil. CO. Boggild - Anderscn, Knud Rasmuisensvej 5, Arhm, H. Htgerupt Forlag (Fiolstrsede 10, Kbh. K.) og hos samtlige boghandlere. Meddelelser om bopselsforandring samt kUger over mangier ved tidsskriftets tilsendelse bedes sendt til Rigsarkivet. Bidrag til optagelse i tidsskriftet bedes sendt til professor, dr. -phil. Astrid Friis, Kr. Zahrtmanns plads 83, Kbh. F. Boger til anmeldelse bedes sendt til redaktionen, Institutet for Historie og Samfundsokonomi Skt. Peders Straede 5, Kbh. K.

Foreningens medlemmer kan, for s>a forrad haves, fi etlnert bind af 1—10. riekke af Historiik Tidnkrifl mod »t betale 4 kr. Registret til 3dje raekke leveres, naar wnskes, gratis sammen med r«ekkens bte bind; eliers ijetalea det med 5U »re.

For felgende boger gselder en prisnedssettelse:

Gardl: Den dansk-norske Samagts Historie 1535—1700. 50 0.
Rordam: Kjobenhavns Universitets Historie 1537—1621. 1—3. D., samt
Aktstykker. 2 kr. (Enkelte bind eller Aktst}kker. 50 e.)

¦Desuden er prisen paa en raekke enkelte hefter af HistoriiL
bkrift nedsat til 30 ore.

I folge overenskonut med den norske historiske og den svenske historiske forening star adgangen aben for medlemmerne af Den danske historiske Forening til at indtrsede i den norske og i den svenske forening mod et nedsat kontingent af henholdsvis 3 og 7 kroner om iret. medlemmer, der onsker at benytte sig heraf, kan gore anmeldelse derom til Den danske historiske Forenings kasserer, professor, dr. phil. Aksel E. Christensen, Blyths\ej 8, Kbh. F.