Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 3 (1950 - 1952) 1

H. H-t.

Af langt mindre omfang end Donum Bocthianum er de ved landsarkivaren i Uppsala, Sten Engstrom, forst på året 1950 udgivne Arkivvetenskapliga Studier. Også disse er en hyldest til en arkivmand, forgængeren Josef Sandstrom (d. 1950), der i 47 fyldte 65 og fik studierne overleverede som maskinskreven bog. De nu trykte studier, hvis titel forekommer for vid, indeholder 7 afhandlinger, hvoraf Engstroms »Det s.k. allmånna arkivschemat och de lokala arkiven« har mere almindelig karakter. De øvrige behandler emner fra landsarkivets område. Således Ernst Ny grens »Arkivinspektioner i Uppland enligt 1630 års memorial for riksens antikvarier«, hvor vi hører om antikvarerne Aschaneus og Rhezelius' virksomhed for indsamling og afskrivning af gamle dokumenter m. m., og Olof Svenonius' »Handlingar rorande inkvartering vid urtima riksdagen i Orebro 1810«, den rigsdag, der valgte Bernadotte til Sveriges tronfølger. tt tt f