Historisk Tidsskrift, Bind 11. række, 1 (1944) 1

A. F.

Side 579

Kort er et noget nært uundværligt hjælpemiddel for historieundervisningen. Der kan derfor være grund til her i tidsskriftet at gøre opmærksom paa et af Hermods Korrespondensinstitut i Malmo 1944 (Hugo Gebers forlag, Sthlm.) udsendt »Historisk Atlas« udarbejdet af professor Sture Bolin og fil. lie. Josef Carlsson. Det indledes med et kort over Eufrat- og Tigrisdalenes og Nildalens gamle kulturomraader og slutter med Europakort fra sept. 1940 og okt. 1942. Disse sidste kan dog naturligvis ikke være fyldestgørende. For danske benyttere er der dog den gene, at atlasset — som svensk — fraset et kort over Danmarks Nordsøvælde (o. 1030) og Østersøvælde (o. 1220) samt et kort over det stærkt opdelte Slesvig-Holsten ca. 1700 ikke bringer specialkort over Danmark og de af det danske rige omfattede lande. Et stort opsat kort over det sydlige Sverige (omfattende Skaane) i Middelalderen med vejnet og byer, klostre og borge og et klart opsat kort over en skaansk landsby fra fællesskabets tid (1703) dækker dog naturligvis ogsaa danske forhold. Af svenske specialkort kan iøvrigt fremhæves et over Louis de Geers »bruk och domåner«, der illustrerer dennes dominerende stilling indenfor svensk økonomi i 1600-tallet. De stof mættede og klart affattede

Side 580

indledende forklaringer forhøj er atlassets brugsværdi. Dette
anbefaler sig ogsaa ved sit let haandterlige format og sin overkommelige
pris (3.90 sv. kr.). A. F.