Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 6 (1942 - 1944) 1

Rettelse til S. 361, Anm. 1:

Ved nærmere Prøvelse maa jeg indrømme, at skønt Skrifttegnet i den skaanske Visitatsbog (Udg. S. 75 L. 6) snarest synes at være et romersk x, maa det dog ty des som et arabisk 8. Beviset herfor ligger i den vedføjede Datering (19. Søndag e. Trin.).

Knud Fabricius