Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 5 (1939 - 1941) 1

C. A. Christensen

Side 577

Sverige har med det for over hundred aar siden af Liljegren paabegyndte Svenskt Diplomatarium længe haft et forspring for Danmark med hensyn til udgivelse af diplomerne fra middelalderen.I Svenskt Diplomatariums ældre serie foreligger alle breve fra ca. 8001355 trykt, i den yngre serie brevene fra 14011420. Utrykt er saaledes af middelalderens brevstof brevene fra 1356—1400 og fra 1421—1520. En oversigt over det svenske brevstof fra tiden 13561400 har man i regestværkerne fra sidste halvdel af det 19. aarhundrede: »Svenska riks-archivets pergamentsbref135 11400 og »Svenska riksarchivets pappers handlingar1351—1400«. I 1937 har Sven Tunberg: Svenska Medellidsregester1434

Side 578

lidsregester14341441 fortsat dette arbejde med at skafTe en oversigt over det manglende tidsrum 1421 - 1520. Det var Tunbergshensigt at udarbejde en fuldstændig regestsainling for hele perioden 14211520; naar han begyndte med tidsrummet 1434 1441 var det for først at fremlægge brevmaterialet til den betydningsfuldeEngelbrektstid. Imidlertid besluttede det svenske Kungl. Vitterhets-Historie- och Antikvitetsakademien med stotte af Humanistiske Fondens Niimd at iværksætte en registrering og en publicering af alt brevstof fra Sveriges middelalder, til hvilket arbejde Tunberg blev knyttet. Fortsættelsen af Medeltidsregesterneer derfor under de ændrede forhold opgivet.