Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 3 (1934 - 1936) 1

C. A. Christensen

Die Landesgeschichtliche Forschungsstelle (Historische Kommission) fiir die Provinz Pommern har 1934 under Ledelse af Dr. Hans Frederichs genoptaget Udgivelsen af Pommersches Urkundenbuch. Dette Diplomatarium har altid haft en overordentlig Betydning for Studiet af Danmarks Forhold til Nordtyskland i Middelalderen. Med Glæde ser man derfor, at Arbejdet med Udgivelsen af Dokumenterne for Tiden efter 1325 genoptages fra tysk Side, og Glæden bliver ikke mindre, naar man af det foreliggende 1. Hefte af Bind VII — omfattende Tiden 13261328 — ser, at den diplomatariske Behandling af Dokumenterne er bleven fyldigere. Som Indledning til Teksten af Diplomet gives en nøje Redegørelse for Tekstgrundlaget samt for tidligere Tryk, og i Tilfælde, hvor det er paakrævet, diskuteres Brevets Ægthed. Med Rette lægger Udgiveren desuden Vægt paa at levere en omhyggelig og mønstergyldig Seglbeskrivelse i Overensstemmelse med de nyeste Krav, der stilles til en moderne Udgave af middelalderlige Diplomer. C. A. Christensen.