Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 2 (1932 - 1934) 1

Victor Hermansen

Otto Smith har i sin Bog om Aalborg, 1931, brugt en anden Form for Byhistorie end den gængse og gjort det med god Grund, da det, han først og fremmest vilde, var at prøve paa at vække Interessen for Byens Fortid hos det nuværende Slægtled. Han har derfor valgt at ordne sit Stof, der især stammer fra trykt Materiale, som en Række »Vandringer i den gamle Limfjordsby« og ved hver enkelt Gaard og Gade fortalt, hvad han vidste om dens tidligere Skæbne. Der er paa den Maade kommet et letlæseligt Agitationsskrift ud af det, en kort Oversigt over et stort Emne, men endnu mangler ganske vist den endelige, fuldt tilfredsstillende Behandling af Aalborgs Historie. Et godt valgt og godt gengivet Billedstof efter gamle Fotografier er af selvstændig Værdi. Victor Hermansen.