Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 2 (1932 - 1934) 1

Ax. L.

Side 136

Af Berliner Akademiets store Udgave af Politische CorrespondenzFriedrichs des Grossen er 1929 og 1931 udkommet 41.42. Bd., begge bearbejdet af Professor Gustav Volz. Skønt tilsammen over 1000 Sider spænder de kun over Tiden fra Maj 1778 til April 1779 og giver — foruden meget andet — et forbløffende Indtryk af Frederik den Stores utrolige Arbejdsevne og tillige af den kunstnerisk tiltalende Form, han gav alle, selv de mest forretningsmæssigeskriftlige Tilkendegivelser. De to Bind er ligesom deres Forgængere forsynet ikke alene med Person- men ogsaa med et ypperligt Sagregister, som i høj Grad letter Benyttelsen. Til Danmarks Historie findes forskellige, dog hverken mange eller vægtige Bidrag. Skønt Frederik den Store, som hans historiske Skrifter viser, havde ringe Interesse for Danmarks Politik og tillagdeden

Side 137

lagdedenliden Betydning, vilde det alligevel være en ikke ulønnendeOpgave for en ung dansk Historiker i Sammenhæng at fremdrage og behandle hans Udtalelser om Danmark og danske Forhold. Ax. L.