Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 2 (1932 - 1934) 1

E. J.

Hamburgisches Urkundenbuch har haft en underlig Skæbne. 1. Bind, der naaede til Aar 1300, blev udgivet af Lappenberg i 1842, men derefter standsede Publicationen, og først 1910 kom 2. Bind, 1. Hefte omfattende Akter fra Perioden 1301—1310, og siden har Hamburg Statsarkiv i 1930 udgivet Fortsættelsen nemlig 2. Bind, 2. Hefte, der naar frem til 1320. Akterne er trykt in extenso, Regest gives kun, naar det drejer sig om et Dokument, hvor Hamburg, Hamburgborgere, Hamburgforhold nævnes, eller hvor Brevets eneste Tilknytning til Hamburg er Dateringen. En Del af disse Breve fra det 14. Aarh. har ikke tidligere været offentliggjorte; andre er vel trykte, men vanskelig tilgængelige, fordi de findes i gamle sjældne Værker; mange er godt nok kendte fra Liibeckisches Urkundenbuch, Mecklenburgisches Urkundenbuch og Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und Urkunden, men sidstnævnte Publication er, som man ved, ikke fejlfri. E. J.