Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 2 (1932 - 1934) 1

Povl Bagge

Assistant Professor of History ved Minnesotas universitet Lawrence D. Steefel har 1932 i serien Harvard Historical Studies udsendt en bog om The Schleswig-Holstein Question, der paa et par hundrede sider giver en klar og sober skildring af det dansktyske spørgsmaal 186364, set som et led i europæisk storpolitik. Forf. har gjort omfattende studier i de vigtigste europæiske arkiver — undtagen de russiske — ug bl. a. i London fremdraget en række hidtil übenyttede aktstykker til supplering af den officielle blaabog (»Denmark and Germany«), som iflg. Steefel udelader »practically all of the confidential conversations with foreign statesmen and politicians«. Det fortjener at paaskønnes, at forf. er fortrolig med danske kilder og behandlinger. Mest udførlig, levende og instruktiv er fremstillingen af den europæiske situation umiddelbart før og efter krigsudbruddet, der bringer en del nye oplysninger. Londonkonferencen behandles mere oversigtsmæssigt, med vægten lagt paa fremhævelse af linien i Bismarcks politik. Forf. finder den danske regerings fejlagtige bedømmelse af den internationale situation forklarlig og undskyldelig, men hævder samtidig, i væsentlig overensstemmelse med Neergaard, at Danmark ved en klogere taktik kunde have forbedret sin position. »Instead of putting Bismarck into difficulties by showing greater moderation and willingness to compromise than did Prussia, the Danes twice, in December 1863, and in June 1864, played into his hands. If they had yielded on the question of the constitution in December, it would have been much more difficult for Bismarck to have secured a satisfactory pretext for war; and if they had accepted mediation in June, it would have been much more difficult for him to obtain all of Schleswig or even the maximum that he really wanted«. — Et tillæg til bogen indeholder en række hidtil utrykte akter fra arkiverne i London, Wien og Berlin. Povl Bagge.