Zeuner, Jakob. “Jomfruliv Og Det Sociale fællesskab”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (november 3, 2022). Set april 19, 2024. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/134513.