Zeuner, Jakob. “Dominikanerne Og Sortebrødregård 1231-1699”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (november 3, 2022). Set marts 25, 2023. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/134509.