Zeuner, Jakob. “Indhold”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (november 3, 2022). Set maj 28, 2024. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/134506.