Petersen, Halvor. “Veddelevgaard - En Liden lystgård Ved Roskilde”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (december 13, 2021). Set august 13, 2022. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/129712.