Roholte, Gudrun. “Et Gartnerihushold I Krigstider”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (februar 12, 2021). Set maj 12, 2021. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/125008.