Verwohlt, Ernst. “Historisk Samfunds Regnskab for 1995”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (marts 18, 2020). Set juni 13, 2024. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/119328.