Verwohlt, Ernst. “Formandens Beretning På Historisk Samfunds Generalforsamling 1996”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (marts 18, 2020). Set februar 26, 2024. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/119327.