Singer, Klaus. “Roskilde Og Omegns Musikforening”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (marts 17, 2020). Set marts 1, 2024. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/119323.