Singer, Klaus. “Roskilde Og Omegns Musikforening”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (marts 17, 2020). Set april 14, 2021. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/119323.