Denman, Henrik. “Indhold 2019”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (februar 27, 2020). Set april 14, 2021. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118764.