Michelsen, Hans. “Tycho Brahes De Nova Stella (1573) I Roskilde”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (februar 15, 2020). Set april 14, 2021. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118566.