Kragh-Nielsen, Niels. “"At Have Sit Liv forbrudt". Henrettelser På Roskilde-Egnen”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (februar 15, 2020). Set april 14, 2021. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118565.