Olsen, Olaf. “Sankt Jørgenbjærg Kirkes Alder”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (november 26, 2017). Set december 7, 2023. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117197.