Verwohlt, Ernst. “Formandens Beretning På Historisk Samfunds Generalforsamling Den 26. Maj 1998”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (november 8, 2019). Set december 7, 2023. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117194.