Kruse, Anette. “Hvad Er Det, Christian I Holder I hånden?”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (november 8, 2019). Set december 7, 2023. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117178.