Hansen, Gorm Bruun. “‘Almuens Og Bøndernes Børn søge Nu sjældnere Latinskolen’”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (november 8, 2019). Set december 6, 2023. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117177.