Nielsen, Helge. “Hårlevbøndernes Skatter Og Landgilde I 1256”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (november 8, 2019). Set februar 27, 2020. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117174.