Andersen, Michael. “Arkæologi I Middelalderen”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (november 8, 2019). Set december 6, 2023. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117172.