Bredsdorff, Thomas. “Medlemsliste 1916”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (august 9, 2019). Set juli 7, 2020. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/115300.