Christophersen, Marie. “Klinegilderne I Vor Hjemegn I Gamle Dage”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (august 9, 2019). Set august 9, 2020. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/115292.