Bredsdorff, Thomas. “Indhold 1915”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (april 28, 2019). Set januar 23, 2020. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/113471.