Tüchsen, P.C. “Et Trist Mindesmærke”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (marts 4, 2019). Set januar 22, 2021. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/112711.