Denman, Henrik. “Kirken under besættelsen”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (januar 16, 2019). Set januar 22, 2021. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/112025.