Tønnesen, Eva. “De Fattige ordenshåndhævere: Hans Og Mogens Andersen (ca. 1676-1750)”. Historisk Årbog for Roskilde Amt 1, no. 1 (januar 7, 2019). Set januar 22, 2021. https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/111891.