Zeuner, J. “Jomfruliv Og Det Sociale fællesskab”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, bd. 1, nr. 1, november 2022, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/134513.