Jørgensen, B. “Forsvundne Stednavne I Roskilde Amt II”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, bd. 1, nr. 1, december 2021, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/129714.