Petersen, H. “Veddelevgaard - En Liden lystgård Ved Roskilde”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, bd. 1, nr. 1, december 2021, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/129712.