Roholte, G. “Et Gartnerihushold I Krigstider”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, bd. 1, nr. 1, februar 2021, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/125008.