Verwohlt, E. “Historisk Samfunds Regnskab for 1995”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, bd. 1, nr. 1, marts 2020, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/119328.