Eisen, H.-C. “Vi Vil Selv Spille - De Faglige Organisationers Musikkorps”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, bd. 1, nr. 1, marts 2020, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/119322.