Kragh-Nielsen, N. “"At Have Sit Liv forbrudt". Henrettelser På Roskilde-Egnen”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, Bd. 1, nr. 1, februar 2020, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/118565.