Olsen, O. “Sankt Jørgenbjærg Kirkes Alder”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, bd. 1, nr. 1, november 2017, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117197.