Rasmussen, U. F. “Arkæologi 78 - Resultater Fra Køge”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, bd. 1, nr. 1, november 2019, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117182.