Kruse, A. “Hvad Er Det, Christian I Holder I hånden?”. Historisk Årbog for Roskilde Amt, bd. 1, nr. 1, november 2019, https://tidsskrift.dk/historiskaarbogforroskildeamt/article/view/117178.